כשעבודה אקדמית קטנה הופכת לברוך גדול...

כשעבודה אקדמית קטנה הופכת לברוך גדול

סטודנטים רבים מברכים על ההזדמנות שניתנת להם ע"י חלק מהמרצים: להוכיח את הידע שלהם בעבודה אקדמית, ולא במענה על מבחן. כתיבת מטלת סיום נתפשת ע"י המון סטודנטים כקלה, פשוטה לביצוע וסופר-קלילה. מידת הרצינות וההשקעה במטלה שכזו? בהתאם.  בדיעבד, מבינים אותם סטודנטים כי העבודה האקדמית הקטנה לכאורה, יצרה להם ברוך גדול. כל מטלה אקדמית – מתרגיל…