מדריך לכתיבת סקירת ספרות

מהותה של סקירת ספרות אקדמית סקירת ספרות תופיע בתחילת המחקר שלכם, ותפקידה הוא להציג ולתת הגדרה תאורטית למשתנים אותם אתם מבקשים לבדוק במחקר. אתם מתבקשים להציג את המחקרים הקודמים שנעשו בתחום, ולציין שאת הסוגיה הספציפית אותה אתם מבקשים לחקור – תמשיכו מהנקודה האחרונה לגביה טרם נעשה מחקר. סקירת הספרות האקדמית היא אחד החלקים הבסיסיים והחשובים…