סמינריון מחקרי

בסופו של התואר הראשון או בתואר שני ללא תזה, יתבקש הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית ולהשתמש, לשם כך, באחת מבין שתי האפשרויות: ביצוע סמינריון איכותני או סמינריון מחקרי. מהו הסמינריון המחקרי? איזה צורך הוא משרת ומהם הדגשים שחשוב לשים אליהם לב בתהליך המחקר? מהו סמינריון מחקרי? הסמינריון המחקרי מתבסס על עובדות הניתנות להוכחה ועל נתונים מדעיים.…

מהם כללי האזכור האחיד?

סמינריון איכותני

נחשף הסטודנט לשיטות המחקר השונות, להבנת מבנה הסמינריון ולדגשים שהוא מעלה בהתאם לנושא הנחקר. סמינריון איכותני הוא אחד מבין שני סוגי הסמינריונים בולטים – מהו? למה הוא משמש ומהם הדגשים לכתיבתו? מהו בעצם סמינריון איכותני? המחקר האיכותני נפוץ בעיקר במדעי החברה והרוח, והוא מבוסס על התבוננות באדם או בתופעה מסוימת דרך עיניו של החוקר. במחקר…

איך כותבים מתודולוגיה בשיטת מחקר

בחירת מתודולוגיה במחקר איכותני (שיטת מחקר)

פרק הסמינריון "שיטת המחקר" אמנם מופיע באמצע העבודה, אך ההחלטה לגביו צריכה להתקבל הרבה קודם – למעשה, ממש כששאלות המחקר קורמות עור וגידים. מתודולוגיה בשיטת מחקר – קווים לדמותה שיטת המחקר היא האופן שבו בוחר החוקר לקבל את המידע לגביו נשאלו שאלות המחקר שלו. או במילים אחרות: מהם הכלים ומכשירי המדידה דרכם אקבל אינפורמציה מהימנה?…

איך קוראים ומתמודדים עם מאמרים אקדמיים?

מדריך לכתיבת סקירת ספרות

מהותה של סקירת ספרות אקדמית סקירת ספרות אקדמית תופיע בתחילת המחקר שלכם, ותפקידה הוא להציג ולתת הגדרה תאורטית למשתנים אותם אתם מבקשים לבדוק במחקר. אתם מתבקשים להציג את המחקרים הקודמים שנעשו בתחום, ולציין שאת הסוגיה הספציפית אותה אתם מבקשים לחקור – תמשיכו מהנקודה האחרונה לגביה טרם נעשה מחקר. סקירת ספרות אקדמית היא אחד החלקים הבסיסיים…